Charles Henry Turner

Charles Henry Turner

Si Charles Henry Turner, isang zoologist at iskolar, ang unang taong nakatuklas na ang mga insekto ay nakakarinig at nakakapagpabago ng pag-uugali batay sa nakaraang karanasan.