Dick Gregory

Dick Gregory

Si Dick Gregory ay isang pangunguna sa komedyante at aktibista sa karapatang sibil na nakipag-lahi nang may layered, nuanced humor noong magulong 1960s.